Projektujemy i wspieramy rozwój logistyki firm

Nasi konsultanci to praktycy, z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w zakresie analizy, zarządzania projektami, optymalizacji przestrzeni magazynowych oraz planowania procesów logistycznych.

Projekty realizujemy w oparciu o autorską metodykę, która uwzględnia ona zapewnienie zgodności systemu logistycznego Klienta z wymogami normy „Bezpieczeństwo i odporność” (ISO 28000). W ramach metodyki definiuje się i ocenia ryzyka związane z poszczególnymi etapami procesów logistycznych. Dzięki temu przedsiębiorstwo ma możliwość natychmiastowej zapobiegania zjawiskom niepożądanym oraz uczenia się na własnych błędach.

Do osiągnięcia celów projektu wykorzystywane są unikalne zasoby bazujące na praktycznej eksperckiej wiedzy, kompetencjach analitycznych, audytowych i doradczych oraz doświadczeniu ze zrealizowanych projektów w obszarach zarządzania łańcuchem dostaw.

Doradztwo logistyczne
Nasze wsparcie doradcze realizujemy w oparciu o naszą autorską metodykę.
Zwiększenie wydajności o 43% przy jednoczesnym spadku liczby błędów kompletacji z poziomu 18% do 3%
Zmniejszenie kosztów dystrybucji o 14%, któremu towarzyszył wzrost obrotów o 16%
Skrócenie czasu obsługi Klienta o 45%, przy zachowaniu zakładanego Poziomu Obsługi Klienta (SLA)
Zmniejszenie kosztów w sieci dystrybucji o 27%. przy utrzymaniu zakładanego Poziomu Obsługi Klienta (SLA)
Podniesienie dostępności artykułów kategorii A (redukcja niedoboru z poziomu 67% do 19%) przy jednoczesnej redukcji złego zapasu (kategoria B o 9%, kategoria C o 12%)
Zaufali nam
Jak działamy
Wartości metodyki Konslog
Identyfikacja z Klientem
Prowadzone projekty ukierunkowane są na dogłębne badanie problemu Klienta, co umożliwia odkrywanie realnych jego przyczyn i przedstawienie rzetelnych rekomendacji.
Praktyczność rozwiązań
Stosowana w projekcie wiedza teoretyczna poparta jest wieloletnią pracą w międzynarodowych koncernach na stanowiskach kierowniczych w strukturach logistycznych, co sprzyja stosowaniu nowoczesnych rozwiązań globalnych, ale dostosowanych do rynku lokalnego.
Realność rozwiązań
Proponowanie rozwiązania są dopasowane do możliwości finansowych i potrzeb Klienta.
Interaktywność wdrożenia
Projekty realizowane są w systemie warsztatowym, co sprzyja zaangażowaniu Klienta we wdrażaniu zarekomendowanych i zaakceptowanych zmian.
Mierzalność efektów
Efekty projektu mierzone są za pomocą wskaźników prawidłowości przebiegu procesów (KPI), które obrazują cel wdrożenia, a także pomiar efektów na każdym jego etapie.
Nasz doradca przeprowadzi analizę Twoich procesów
Szukasz rozwiązania swoich problemów związanych z przepływem towaru lub informacji? Skontaktuj się z nami.
Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa logistycznego, zarządzania procesowego.
Kiedy warto?
Planujesz budowę nowego magazynu
Chcesz skorzystać z dobrych praktyk logistycznych i liczysz na gotowe rozwiązania
Chcesz skalować swój biznes
Pojawiają się błędy w kompletacji
Dotychczasowe procesy przestały być efektywne
Wydaje Ci się, że na logistykę wydajesz za dużo
Wydajność Twojego magazynu spada
Brakuje Ci miejsca w magazynie
Chcesz sprawnie obsługiwać zwroty
Chcesz przenieść się do nowego magazynu
Masz problemy z terminową realizacją zleceń
Chcesz inwestować w sprzęt i infrastrukturę, których naprawdę potrzebujesz
Twoja firma rośnie, a logistyka nie nadąża
Planujesz wejść na nowe rynki
Case study
Dowody naszej skuteczności
Usługi logistyczne dla sektora B2B i B2C
Optymalizacja procesów kompletacji
o 30%
Przedsiębiorstwo znalazło się w sytuacji dynamicznego przyrostu liczby Klientów. Wstępna analiza wykazała, że największy udział kosztów związanych z nieefektywną pracą w realizacji procesów dla klientów stanowią koszty kompletacji towarów (ang. Fulfillment).
Zarządzanie zapasami w oparciu o AI
Wdrożenia nowego systemu informatycznego
Dature
Projekt został zrealizowany w 3 miesiące. Pierwsze efekty poprawy efektywności zarządzania zapasem są spodziewane w ciągu najbliższych 3 miesięcy po zakończenia wdrożenia.
Branży produkcji spożywczej
Optymalizacja procesów logistycznych
5 obszarów optymalizacji
Wiodąca firma z branży produkcji spożywczej, spotkała się z barierą dalszego rozwoju z uwagi na rosnące koszty operacyjne, jak również ograniczenia stawiane przez istniejącą infrastrukturę logistyczną.
Dystrybutor artykułów wyposażenia łazienek
Optymalizacja zakupów i poziomu zapasów
Firma (dystrybutor artykułów wyposażenia łazienek) z roku na rok skutecznie rozszerza swoją sieć sprzedaży. Koszty dystrybucji szybko rosną i zdaniem Właścicieli rosną nieproporcjonalnie do wzrostu sprzedaży, a osoba odpowiedzialna za transport ich zdaniem nie radzi sobie z sytuacją.
Dystrybutor materiałów piśmienniczych i biurowych
Rozwój logistyki
nowe zdolności operacyjne
Dystrybutor materiałów piśmienniczych i biurowych, podjął kroki umożliwiające dalszy wzrost sprzedaży przy jednoczesnym skróceniu czasu obsługi klientów. W tym celu postanowił rozbudować posiadaną infrastrukturę logistyczną oraz rozszerzyć funkcjonalności systemu informatycznego.
Sieć dystrybucji artykułów kosmetycznych
Transformacja cyfrowa logistyki
algorytm uzupełniania zapasu
Nasz Klient, sieć dystrybucji artykułów kosmetycznych przeszła transformację cyfrową logistyki. Czynnikami wpływającymi na konieczność przeprowadzenia transformacji była konieczność usprawnienia procesów zakupowych oraz reakcja na zmiany nawyków zakupowych Klientów.