Zarządzanie zapasami w oparciu o AI
Konslog i Dature
DORADZTWO LOGISTYCZNE

Rozwijając nasze zainteresowanie obszarem związanym z zarządzaniem zakupami i zapasami nawiązaliśmy współpracę z firmą Smartstock, która jest twórcą oprogramowania Dature.

Firma Konslog pełniła funkcję doradcy merytorycznego przy wdrożeniu Dature. Obecnie nadzoruje proces bieżącego wsparcia klienta. Aplikacja Dature wykorzystuje działanie algorytmów uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji do generowania prognoz popytu i dostarcza rekomendacje zatowarowania.

Do aplikacji Dature są cyklicznie przesyłane dane z systemu ERP klienta. Na tym etapie następuje także diagnoza i wykazanie ryzyk wystąpienia braków magazynowych, jak również i nadmiernego zatowarowania.

Wyniki można wyekstraktować z aplikacji, a następnie przetransformować i załadować do innych systemów informatycznych klienta. Propozycje są weryfikowane przez osobę odpowiedzialną za planowanie w organizacji. W efekcie następuje zatwierdzenie zamówień.

Dzięki takiemu podejściu, planista ma więcej czasu i zachowuje większe skupienie na analizie wyników dostarczanych przez aplikację. Odchodzi obowiązek żmudnej transformacji danych i dopasowywania metod prognostycznych do zmiennego popytu na asortyment.
Problem
Lista asortymentowa rośnie. Zaangażowanie finansowe w zapasy rośnie. Wykorzystywane algorytmy oparte na obserwacji tendencji sprzedaży w poszczególnych grupach asortymentowych (wg aktualizowanej cyklicznie macierzy ABC/XYZ). Polityka dot. zakupów i zapasów oparta na doświadczeniu osób zarządzających. Wraz ze wzrostem sprzedaży zaangażowanie czasowe i finansowe w obszar związany z zapasami zaczęło rosnąć.
Efekty działań
To okaże się w najbliższym czasie, bo opisujemy tu ciekawy projekt, który zakończył się w pierwszym tygodniu października 2023 roku. Pierwszych efektów należy się spodziewać po około trzech miesiącach. Wrócimy do Państwa pod koniec pierwszego kwartału i uzupełnimy wpis.
Korzyści
Już dziś je widać. Rozpoczął się proces zmian. Dostawcy będą otrzymywać plany zakupowe na rok (aktualizowane raz na kwartał). Spotkało się to z bardzo dużym zainteresowaniem, bo przecież możliwość długoterminowego planowania produkcji to redukcja kosztów. Już dziś producenci deklarują możliwość rozmów na temat obniżenia cen.