Optymalizacja procesów logistycznych
Wiodąca firma z branży produkcji spożywczej
Problem
Nasz klient, wiodąca firma z branży produkcji spożywczej, spotkała się z barierą dalszego rozwoju z uwagi na rosnące koszty operacyjne, jak również ograniczenia stawiane przez istniejącą infrastrukturę logistyczną. W tej sytuacji firma zamiast zwiększać udziały w rynku, zaczęła je tracić. Taki stan rzeczy powodował konieczność szczegółowej identyfikacji czynników hamujących wzrost, ustalenie planu ograniczającego negatywny wpływ, a także uwzględnienie tych działań w planach rozwoju przedsiębiorstwa na kolejne lata. Firma Konslog przeprowadziła analizę logistyczną, w efekcie której ustanowiono inicjatywy optymalizacyjne dające szansę na odwrócenie niekorzystnej sytuacji, w której znalazł się klient.
Efekty działań
Reorganizacja gospodarki magazynowej
Projekt wnętrza magazynów
Przebudowa sposobu funkcjonowania działu produkcji
Uruchomienie nowego kanału sprzedaży internetowej
Zmiana sposobu rozliczania kosztów logistyki
Korzyści
Sprawnie działający magazyn
Nowoczesny dashboard kosztów z elementami raportowania sytuacji w trakcie miesiąca, a nie po jego zakończeniu
Skrócone czasy operacji w dziale produkcji
Optymalizacja wymainy/zakupu infrastruktury logistycznej
szybkie wdrozenie kanału e-commerce
Optymalizacja procesów logistycznych
Poszczególne inicjatywy były uruchamiane stopniowo. Po okresie obserwacji funkcjonowania inicjatywy, były uruchamiane kolejne. Projekt trwał kilka miesięcy, a po jego zakończeniu nasz klient odzyskał możliwość do skalowania swojej działalności.
Przyczyniły się do tego następujące efekty naszych działań:
Sprawnie działający magazyn, który jest w stanie obsługiwać zamówienia z różnych kanałów sprzedaży na wymaganym poziomie jakości obsługi.
Nowoczesny rachunek kosztów z elementami raportowania sytuacji w trakcie miesiąca, a nie po jego zakończeniu.
Skrócone czasy operacji w dziale produkcji poprzez uproszczony sposób wymiany informacji.
Dostosowana do realnych potrzeb infrastruktura logistyczna. Z uwagi na to, że niektóre jej elementy zostały wymienione lub sprzedane, koszty zakupu i uruchomienia nowego sprzętu były niższe.
Sklep internetowy uzyskał pewną sprawność operacyjną, przez co klient zaczął budować rozpoznawalność także na tym polu. Co więcej uzyskał nową grupę klientów, którzy zaczęli migrować do kanału sprzedaży tradycyjnej.