Optymalizacja zakupów i poziomu zapasów
dystrybutor artykułów wyposażenia łazienek
Problem
Firma (dystrybutor artykułów wyposażenia łazienek) z roku na rok skutecznie rozszerza swoją sieć sprzedaży. Koszty dystrybucji szybko rosną i zdaniem Właścicieli rosną nieproporcjonalnie do wzrostu sprzedaży, a osoba odpowiedzialna za transport ich zdaniem nie radzi sobie z sytuacją.
Efekty działań
W ramach realizacji przeprowadziliśmy audyt gospodarki transportowej. Audyt został zakończony rekomendacjami i planem wdrożenia zmiany, który został zatwierdzony przez Zarząd Spółki. Wdrożenie trwało sześć miesięcy. W ramach tego etapu osiągnięto kamienie milowe:
Wdrożenie zmiany przebiegu procesu transportowego w oparciu o model to-be i nowe procedury postępowania
Wdrożenie zmiany w strukturze zarządzania logistyką w firmie na bazie nowej struktury organizacyjnej, nowych zakresów obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień
Rozstrzygnięcie postępowań przetargowych na realizację transportu kurierskiego i ciężkiego
Adaptacja nowych dostawców
Realizacja cyklicznych interaktywnych warsztatów z pracownikami i kadrą zarządzającą
Korzyści
Efekty zmiany wymagały obserwacji i dokonywania bieżących korekt. W efekcie powstał system raportowy wspomagający podejmowanie decyzji. Funkcjonowanie systemu oparto na analizie wskaźnikowej, a jako formę prezentacji wyników analiz przyjęto panel menadżerski (dedykowany dla firmy). Dzięki temu wszystkie najważniejsze informacje, wskaźniki, analizy są prezentowane na jednym ekranie menedżera transportu.
Działanie programu przyniosło w okresie dwuletnim następujące korzyści:
Zwiększenie kontroli nad planowaniem poziomem zapasu
Zwiększenie skuteczności decyzji zakupowych
Poprawa marży w poszczególnych kategoriach zakupowych