Magazyn wiedzy
Wyzwania logistyki w firmie rodzinnej
Jedyną stałą w logistyce jest ciągła zmiana. To hasło jest niezwykle adekwatne w kontekście wyzwań w prowadzeniu firmy rodzinnej. W okresie ciągłych zawirowań w otoczeniu biznesowym zarysowują się trendy, które są widoczne z perspektywy firmy rodzinnej. W artykule zaprezentujemy kilka z nich.
Czytaj dalej
Wielkie korzyści z działań ESG w łańcuchu dostaw
W łańcuchu dostaw ESG odnosi się do sposobu, w jaki przedsiębiorstwa zarządzają swoimi relacjami z dostawcami, klientami i partnerami biznesowymi, biorąc pod uwagę aspekty środowiskowe, społeczne i etyczne. Odpowiedź na wyzwania zrównoważonego rozwoju poprzez odpowiednie zarządzanie czynnikami środowiskowymi,
Czytaj dalej
Rynek e-commerce w Polsce – wzrost pod kontrolą?
Rynek dostaw kurierskich i pocztowych jest stymulowany przez dynamiczny wzrost handlu elektronicznego. Przez ostatnie lata przechodził ewolucję w zakresie typów dostaw oraz sposobów realizacji procesów ostatniej mili.
Czytaj dalej
Bezpieczeństwo łańcucha dostaw w dobie konfliktu zbrojnego na Ukrainie
Czynnikami destabilizującymi łańcuch dostaw, kwalifikowanymi jako „czarny łabędź” w analizie ryzyka (zdarzenia mało prawdopodobne, ale mogące spowodować załamanie się biznesu) są oprócz klęsk żywiołowych, napięcia polityczne, konflikty zbrojne.
Czytaj dalej
Rosnący popyt na powierzchnie magazynowe
Popyt na powierzchnie magazynowe w pierwszych trzech kwartałach 2022 roku wyniósł 5,4 mln m2, co oznacza wzrost o 7% w ujęciu rocznym. Popyt netto, obejmujący nowe umowy najmu i ekspansje, utrzymał się na wysokim poziomie, osiągając 3,8 mln mkw. wynajętej powierzchni magazynowej.
Czytaj dalej
5 kroków do budowy procedury planowania zapasów
W zależności od wielkości obrotu towarowego, a także posiadanego oprogramowania bazowego i funduszy budowę algorytmu planowania zapasów możemy zrobić samodzielnie lub przy pomocy specjalistycznego oprogramowania. W obu przypadkach trzeba jednak najpierw spełnić kilka wymagań, bez których nie da się osiągnąć sukcesu.
Czytaj dalej
Łańcuch dostaw w praktyce
W ciągu ostatnich dziesięciu lat przeprowadzono wiele projektów dotyczących współpracy w ramach łańcucha dostaw. Takie działanie miało na celu przeanalizowanie, w jaki sposób firmy mogą korzystać z procesów, informacji, technologii, możliwości swoich dostawców i klientów oraz jak zwiększyć przewagę konkurencyjną.
Czytaj dalej
Jak skutecznie usprawniać procesy logistyczne?
Często w firmach spotykam się z pytaniem czy opłaca się podejmować trud zmiany i uprawniania procesów logistycznych. Nieodłączną częścią zmian jest przecież opór pracowników, który powoduje szybkie zniechęcenie i pogorszenie atmosfery, a pozytywne efekty działania nie są gwarantowane.
Czytaj dalej
Jak wdrożyć nowe oprogramowanie w zakładanym czasie i koszcie?
W czasie swojej pracy doradczej bardzo często spotykamy się z informacją, zarzutem, że wdrożone oprogramowanie nie spełnia oczekiwań, wdrożenie było lub jest problemem, a firma informatyczna za wszelkie zmiany żąda dodatkowych pieniędzy.
Czytaj dalej
Dobre praktyki przy tworzeniu bezpiecznego łańcucha dostaw
Łańcuch dostaw obecnie można zdefiniować jako „łańcuch wyzwań” związanych z rosnącymi kosztami, niedoborem kapitału ludzkiego, presją na skracanie czasów dostaw, automatyzacją i dostosowaniem systemów informatycznych, jak również z adekwatnym do zmiennych warunków zabezpieczeniem operacji – zwłaszcza w okresie niestabilnego popytu i podaży na rynkach w związku z pandemią.
Czytaj dalej