Rozwój logistyki
Dystrybutor materiałów piśmienniczych i biurowych
Problem
Dystrybutor materiałów piśmienniczych i biurowych, podjął kroki umożliwiające dalszy wzrost sprzedaży przy jednoczesnym skróceniu czasu obsługi klientów. W tym celu postanowił rozbudować posiadaną infrastrukturę logistyczną oraz rozszerzyć funkcjonalności systemu informatycznego. Klient zdecydował się na pozyskanie sąsiadującej hali magazynowej. Konslog pełnił rolę projektanta systemu logistycznego, który zintegruje obie hale magazynowe oraz wdroży system informatyczny, który będzie obsługiwał magazyny po integracji. Klient zdecydował się na współpracę z uwagi na szeroki wachlarz kompetencji oferowanych przez naszą firmę. Zapewniliśmy wsparcie inżynierów logistyków oraz konsultantów wdrożeniowych dla systemu IT.
Efekty działań
Projekt był realizowany etapowo i rozpoczął się analizą logistyczną ukierunkowaną na efektywną rozbudowę hal magazynowych i nowych funkcjonalności systemu IT. W raporcie z analizy znalazły się wytyczne do przeprowadzenia działań, harmonogram realizacji, określenie niezbędnych zasobów i przewidywane koszty działań. Drugim dokumentem był docelowy model procesów odwzorowanych w systemie IT. W efekcie akceptacji Zarządu dla działań zawartych w raporcie, został uruchomiony drugi etap. Wdrożyliśmy procesy w połączonych magazynach. Dodatkowo - jednym z nowych elementów infrastruktury logistycznej najkorzystniejszym pod względem funkcjonalnym po połączeniu hal była trzypoziomowa antresola magazynowa. Nasza firma była odpowiedzialna za organizację przetargu na dostarczenie zabudowy antresolowej, a następnie jej montaż i uruchomienie. Nadzorowaliśmy także wdrożenie zmian w systemie IT, w oparciu o wyniki modelowania procesów przeprowadzonych w pierwszym etapie.
Korzyści
Klient zyskał nowe zdolności operacyjne, które były niezbędne w kontekście wzrostu sprzedaży, pozyskiwania nowych Klientów oraz rozbudowy marki własnej. W efekcie połączenia sąsiadujących hal, Klient mógł zostać w korzystnej dla niego lokalizacji i nie był zmuszony do przeprowadzki. Zastosowanie antresoli zwiększyło znacznie wykorzystanie kubatury magazynowej i przyspieszyło obsługę towarów o drobnych wymiarach. Miało to istotne znaczenie w odniesieniu do specyfiki rozwijanej marki własnej. System IT z nowymi funkcjonalnościami zapewnił płynne skalowanie operacji dla obecnych wolumenów oraz z uwzględnieniem dalszych wzrostów.